Helgonen

Under advents- och jultid lever flera helgondagar kvar sedan den katolska tiden. Den 30 november är dagens namn Anders och Andreas, dvs en av Jesu lärljungar. I gamla tider hette det ” när Anders braskar, så slaskar julen” för att kunna förutspå julens väder. Om det stämmer eller ej kan väl vara svårt att säga. Den 9 december är det Annas dag. Anna var enligt legenden mor till jungfru Maria. Då skulle lutfisken läggas i blöt och även julölet skulle bryggas. Idag den 13 december är det Lucias dag, en dag som enligt gammal sed ansågs vara årets kortaste. Lucia var ju en kristen jungfru från Syrakusa på Sicilien, och som led martyrdöden där i början av 300-talet. Den 21 december har Tomas namnsdag. Den Tomas som brukar ha tillnamnet Tvivlaren. Denna dag är i verkligheten årets kortaste dag.
Annandag jul är det Staffans och Stefans dag. Stefanus var den förste kristne martyren och han stenades till döds för sin kristna tros skull i Rom.
Altaret i dopkapellet är helgat till Stefanus, och även till den helige Maritius.