Pilgrimsvandra och följ stjärnan


Trettondedag jul, den 6 januari, vandrar vi tillsammans med de tre stjärntydarna under stjärnhimlen och söker den nyfödde.

Pilgrimsvandringen Att följa en stjärna startar i Stångby församlingshem kl 14.00. Vandringen går via kyrkorna i Vallkärra och Nöbbelöv och avslutas med vesper i Lunds domkyrka kl 18.00. Vi vandrar långsamt, under tystnad, bibelläsning och bön. Från Nöbbelöv bär vi med oss lyktor.

Ta på dig varma kläder, väl ingångna skor, regnkläder vid behov, en liten ryggsäck med varm dryck, vatten och några smörgåsar. Har du egen lampa, kan du ta med den. Ingen anmälan behövs.

Information: pilgrim@lundsdomkyrka.se eller 046 35 87 64.