Gemenskap runt bordet för alla

Tre fredagar under våren möts en grupp människor runt ett bord i ena sidoskeppet i Domkyrkan. Gemenskap runt bordet är en gudstjänst som arrangeras i samverkan med Diakonicentralen.

Alla är välkomna till gudstjänsten där vi dricker kaffe, lyssnar till musik, samtalar och firar mässa. Teman för våren är 8 februari;  Ensamhet, 15 mars; Delande och 12 april; Tacksamhet. Tid 18.30-20.00.

Mer information får du av Kerstin Nilsson, 046 35 87 61, som är diakon och prästen Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44.