Vi älskar måndagar


Intressanta program och gemenskap runt kaffebordet erbjuder Måndagsmötet i Domkyrkoforum. Vi samlas en måndag i månaden, klockan 14-16.

Program våren 2013
18 februari På gamla kulturvägar i Europa. Bert Jönsson berättar och visar egna bilder.
18 mars Att leva på hoppet –om livssyn och livsmod. Vi möter Bernt Eriksson, som har lång erfarenhet som sjukhuspräst.
15 april Föremålen berättar. Åke Asmundsson berättar och visar föremål.
13 maj Utflykt i vårgrönskan. Avfärd kl 13.30.

Information och anmälan till utflykten: Diakon Kerstin Nilsson, 046 35 87 61. Välkommen!