Tjugondedag Knut

I går hette dagen Knut och denna dag ”köres julen ut” med bl.a. julgransplundringar. Den Knut som åsyftas är troligen Knut Lavard, som var en dansk hertig som mördades den 7 januari 1131 i samband med striderna om den danska tronen. Den som begick detta dåd var Knuts egen kusin prins Magnus.
En annan Knut är den danske kungen Knut den Helige, som också mördades. Detta skedde den 10 juli 1086 i S:t Albankyrkan i Odense.
Det är denne Knut som 1085 skänkte stora penninggåvor och annat till Lunds domkyrka, och som också är skyddshelgon för Domkyrkan.
Knut den Helige finns avbildad på en relief i sjuarmade ljusstakens kapell i kyrkan. Denna relief är utförd av Adam van Düren på 1530-talet. En betydligt yngre framställning av Knut den Helige ser man ovanför västporten. Här ser vi Kristus i mitten och på ömse sidor om honom ser man S:t Laurentius och Knut den Helige. Denna bild tillkom under 1800-talets senare del, vid Helgo Zettervalls restaurering.