Café Existens om eviga och aktuella frågor

Välkommen till Café Existens. Möt forskare från universitetet och de aktuella – och eviga – frågorna. I vår rör vi oss in i våra egna psyken och ut i världen. Sverker Sikström talar om den mörka sidan av Facebook, Susan Lindholm om hip-hop in translation och Jonas Otterbeck om islam, musik och konsumtionskultur.

Café Existens är i Domkyrkoforum, det nya huset bredvid Domkyrkan. Vi börjar kl 19.15 med fika. Sedan blir det föredrag och samtal. Här är vårens spännande program!

12 mars, Sverker Sikström, professor i kognitiv psykologi
Den mörka sidan av facebook
Hur du skriver om dig själv avslöjar dina mörka personlighetsdrag!
Statusuppdateringar på Facebook kan kopplas till tre mörka personlighets- drag: narcissism, machiavellism, och psykopatism. Dessa tre personlighetsdrag kallas den mörka triaden. Narcissism handlar om självupptagenhet, självförhärligande, en överdriven tro på sig själv och en benägenhet att förstora ens prestation.

Machiavellism är ett kallt personlighetsdrag som handlar om att manipulera och vilseleda andra. Psykopatism handlar om att söka spänning och impulsivitet, utan empati eller ångest. Tillsammans bildar den mörka triaden en kall, manipulativ, aggressiv och anti-social personlighetstyp. Vågar vi visa våra mörka sidor?

 

 

9 april, Susan Lindholm, doktorand i historia, Malmö högskola
Hip-hop in translation
Hiphoppen har beskrivits som en kulturform som genom sina glokala nätverk överskrider och ifrågasätter nationskulturella gränser. Hiphopartisten kan ses som en förmedlare eller översättare mellan olika sammanhang. Han eller hon känner sig inte bara som ”svensk” eller ”chilenare” utan rör sig fritt och skapar en livsstil med inslag från olika kulturer och sammanhang. Mer specifikt handlar det här föredraget om hiphopartisters positioneringar och översättningar mellan Chile och Sverige.

 

 

7 maj Jonas Otterbeck, universitetslektor/docent, islamologi
CTR, Lunds universitet
Islam, musik och konsumtionskultur
Musik och religion är intimt sammanlänkade fenomen, även inom islam. Men vilken musik är acceptabel och vilken fördöms? Under föredraget ska vi få möta muslimska röster som dels är starkt fördömande mot musik, dels är positivt inställda. Vidare ska vi diskutera hur muslimska musiker försöker skapa nya vägar för islamisk musik som möter både lärda muslimers krav och den samtida konsumtionskulturens.

 

Det trodde du inte är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan i Lund och riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Projektet vill under åren 2011-13 skapa nya mötesplatser och kommunikationsvägar mellan Svenska kyrkan och studenter i Lund. Det vill säga var kan studenten i Lund och Svenska kyrkan mötas? facebook.com/dettroddeduinte
www.svenskakyrkan.se/lund