Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor

Som barn får vi lära oss att vara snälla mot djur. Man ska inte sparka på en hund. “Klappa försiktigt” säger våra föräldrar till oss när vi är på en bondgård.

Samtidigt lär vi oss att äta djur; djur som oftast lever trångt på betonggolv utan att någonsin får se solen innan de dödas i ung ålder. Hur hanterar hjärnan dessa olika budskap och värderingar?

En som funderat mycket kring de här frågorna är Martin Smedjeback. Han är fil. kand. i psykologi från Lunds universitet, fredsaktivist och ickevåldsutbildare. Den 4 april möter du honom i Allhelgonagården i Lunds allhelgonaförsamling.Vi inleder med mässa på temat 19.00. Martin Smedjeback talar ca 19.30.  Ingen anmälan eller kostnad.

Ett samarbete mellan {Det trodde du inte} och Lunds Allhelgonaförsamling.

Det trodde du inte är ett projekt som drivs av Svenska kyrkan i Lund och riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Projektet vill under åren 2011-13 skapa nya mötesplatser och kommunikationsvägar mellan Svenska kyrkan och studenter i Lund. Det vill säga var kan studenten i Lund och Svenska kyrkan mötas? facebook.com/dettroddeduinte
www.svenskakyrkan.se/lund