Den nya födelsens bad, workshop om dopets gestaltning idag


Scott Moore är luthersk pastor, utbildad i USA. Just nu är han doktorand vid Universität Erfurt där han forskar om dopets gestaltning. I februari är han i Sverige och du har chansen att möta honom vid två tillfällen.

1. Torsdag 14 februari kl  18–20
Workshop med Scott Moore i Eginogården, Lundavägen 5, Dalby
Urgamla traditioner och nya ambitioner. En workshop om dopets liturgiska gestaltning –
Ancient Customs and New Ambitions. A Workshop on the Liturgical Setting of Baptism

Kvällen börjar i Eginogården med föredrag och kaffeservering. Efter ungefär en timme förflyttar vi oss till Dalby kyrka, där en diskussion vidtar om vilka möjligheter som ges att gestalta dopet just där, med dess romanska krypta och stora funt från 1100-talet. Professor Stephan Borgehammar fungerar som dialog-partner och som tolk vid behov.
Arrangörer är Dalby församling och Zettervallinstitutet

Fredag 15 februari kl 10–12
Föredrag av Scott Moore i Domkyrkoforum, Domkyrkoplatsen, Lund
Re-inventing Baptism where Luther was Baptized. The New Zentrum Taufe in Eisleben

Arrangörer är Lunds domkyrkoförsamling och Zettervallinstitutet

Scott Moore är luthersk pastor, utbildad i USA. Han är för närvarande doktorand vid Universität Erfurt, med ett avhandlingsprojekt som har titeln ”Baptismal Remembrance: Forming Christian Identity in Diaspora”.

 

Om Scott Moore
Scott A. Moore är prästvigd för den evangelisk-lutherska kyrkan i USA (ELCA). Han har också genomgått utbildningen för liturgiska konsulter för gudstjänstrum vid Institute of Liturgical Consultants, Chicago. Han har skrivit både för kyrka och akademi om gudstjänstens rum och har lett workshops om gudstjänstrummet vid utbildningsanstalter och i församlingar. Mellan 2003 och 2009 tjänstgjorde han som pastor tillsammans med Claudia D. Bergmann i Lutherstadt Eisleben, Tyskland, och utvecklade tillsammans med henne det teologiska koncept som ledde till skapandet av det nya Zentrum Taufe i Martin Luthers dopkyrka S:t Petrus och Paulus. För närvarande skriver Scott sin doktorsavhandling vid Erfurts universitet, med arbetsnamnet Doppåminnelse: Att forma en kristen identitet i diasporan.