Söndagskväll om att alltid vara välkommen hem

1992 utkom den katolske prästen Henri Nouwen med en bok om liknelsen om den förlorade sonens återkomst ur Lukasevangeliet. Boken är också ett resultat av författarens möte med Rembrandts målning om samma berättelse.

Söndagen den 10 februari kl 19.00 inspireras Söndagskväll i kryptan av Henri Nouwens bok i ord, bilder och musik. Liknelsen om den förlorade sonen berättar att vi alltid är välkomna hem, vi är alltid förlåtna.

Gäster: Torbjörn Ram, studentpastor. Sång och musik: Christian Sturesson.

Söndagskväll i kryptan är en nattvardsgudstjänst i Lunds domkyrka som firas under terminstid, höst och vår.
Tid: 19.00. Välkommen!