Söndagskväll i kryptan våren 2013

Söndagskväll i kryptan är en temagudstjänst med nattvard som firas i regi av studentprästerna söndagar klockan 19 under terminstid. Varje gudstjänst har en eller flera spännande gäster. Här ser du programmet för våren 2013.

10 februari Förlorade sonen 1
1992 utkom den katolske prästen Henri Nouwen med sin bok om denna liknelse ur Lukasevangeliet. Boken är också ett resultat av författarens möte med Rembrandts målning om den förlorade sonens återkomst. Torbjörn Ram, studentpastor. Sång och musik: Christian Sturesson.   

17 februari  Intryck och tankar från resor till det heliga landet
Håkan E Wilhelmsson, domprost i Lund, har under fyrtio år gjort många resor till det heliga landet. I kryptan delar han med sig av insikter och perspektiv från sina resor.

24 februari Längtan är plågsam – om Dietrich Bonhoeffer
Martin Lind, Bonhoefferkännare och tidigare biskop i Linköping delar tankar kring Bonhoeffers liv och tänkande utifrån hans reflektioner om längtan i fängelsebreven.

3 mars Clownen och evangeliet
Clownen Viveka/Viveka Olofsson, professionellt verksam clown, som bland annat sjukhusclown och kyrkoclown.

10 mars Pilgrims – och solidaritetsvandring på ockuperad mark
KG Hammar, ärkebiskop och gästforskare emeritus vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. KG, som två gånger vandrat över Västbanken mellan Nasaret och Jerusalem tillsammans med andra, delar med sig av sin inre resa under dessa vandringar.

17 mars Förlorade sonen 2
Torbjörn Ram, studentpastor. Sång och musik: Jenny Engdahl och Jens Kleiman.

24 mars  Stenar som ropar – om den talande tystnaden
Axel Carlberg, doktor i etik och coach. Axel var i mer än tjugo år medlem i predikarorden (Dominikanerna) och  jobbar numera som coach och konsult. Han reflekterar kring frågan om hur man kan ”predika” från kyrkbänken.

7 april  Att göra gott i en ond värld
Helena Thorfinn, utvecklingsanalytiker, journalist och författare samtalar utifrån sin bok Innan floden tar oss.

14 april Förlorade sonen 3
Torbjörn Ram, studentpastor. Sång och musik: GospelTrain med Åsa och Ulf Normark.   

21 april Du är vad du köper
Jan Kjellström, studentpräst.

28 april Brobygge – om modet att gå över gränser
Carina Brinck och Eva-Lotta Grantén, präster i Svenska kyrkan. Hur kan kyrkan bli en arena för att gå över de gränser som finns mellan människor? Landskrona församling, som blev Årets förnyare i Svenska kyrkan 2012, arbetar strategiskt med att bygga broar och skapa mötesplatser. Denna kväll får vi dela erfarenheter och reflektera över vad detta betyder för identitet, mod och hopp.

5 maj Sören Kierkegaard 200 år
Lone Koldtoft, universitetsadjunkt i Nordiska språk vid Språk och Litteraturcentrum ger oss en inblick i hans filosofi och författarskap. Veronica Helm Andréasson, präst i Lunds domkyrkoförsamling har förberett denna kryptankväll.

12 maj Att lära för livet – om att vara teolog
Samuel Byrskog, professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

19 maj Vi män höra ock guds rike till! – Kyrkobrödernas manlighetsideal kring sekelskiftet
Martin Drottz Nykvist, doktorand i kyrkohistoria.