Jämställdhet, en nyckel för att utrota hungern

Det är ingen brist på mat i världen. Den är bara ojämnt fördelad.

Inte bara mellan länder och samhällsskikt, utan också mellan kvinnor och män. I många länder är det kvinnorna som arbetar ute på fälten och lagar maten. Samtidigt som flickorna och kvinnorna är de som får äta sist. Så kan vi inte ha det! För att få bukt med hungern måste vi bland annat jobba aktivt för jämställdheten världen över. Jämställdhet, en nyckel för att utrota hungern är tema för årets fastinsamling i Svenska kyrkan.

I Domkyrkan och Domkyrkoforum
Vill du vara med och förändra? I Domkyrkan och Domkyrkoforum finns informationsmaterial om årets fasteinsamling. Här finns möjlighet att köpa receptkort med goda recept från olika delar av världen eller bidra med pengar. Fasteinsamlingen börjar på Fastlagssöndagen den 10 februari och avslutas på Palmsöndagen den 24 mars. På Palmsöndagen sjunger Mikaelkören vid en gudstjänst klockan 15.30. Konfirmander och andra medarbetare i Domkyrkoförsamlingen kommer att skramla bössa på stan. Vid lördagskonserterna i Domkyrkan klockan 10 och vid vissa gudstjänster går kollekten till fastinsamlingen. Med fastlagsbullen du äter du äter i Domkyrkoforum på Fastlagssöndagen, pannkakan du avnjuter på Marie bebådelsedag och soppan på Palmsöndagen bidrar du till ett bättre liv för någon annan.

Vill du veta mer, kontakta gärna Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen och ansvarig för församlingens internationella arbete, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se