Söndagskväll med Martin Lind om Dietrich Bonhoeffer

Längtan är plågsam – om Dietrich Bonhoeffer är titeln för Söndagskväll i kryptan den 24 februari.

Dietrich Bonhoeffer, född 4 februari 1906 i Breslau, avrättad 9 april 1945 i Flossenbürg, var en tysk luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den så kallade Bekännelsekyrkan. Läs mer om Dietrich Bonhoeffer på Wikipedia.

Gäst är Martin Lind, Bonhoefferkännare och tidigare biskop i Linköping. I Söndagskväll i kryptan berättar Martin Lind om Bonhoeffers liv och tänkande utifrån reflektioner om längtan i motståndskämpens fängelsebrev.

Söndagskväll i kryptan är en nattvardsgudstjänst i Lunds domkyrka som firas under terminstid, höst och vår. Tid: kl 19.00. Välkommen!