Fru Ide Pederdatter Falk till Gladsax

Denna kvinna var en av de mest förmögna kvinnorna i Danmark under högmedeltiden och för Lunds domkyrka kom hon att spela en viktig roll genom alla de gåvor som skänktes hit.

Den kanske alla förnämsta gåvan är det magnifika altarskåpet, som än i dag kan ses i högkoret. Detta kom på plats 1398, året innan fru Ides bortgång. Altarskåpet är tillverkat i Tyskland, troligen i Lübeck och sannolikt i en verkstad som tillskrivits Betram van Minden.

Fru Ide föddes på 1350-talet, exakt när vet man inte. Hon tillhörde den ansedda och mäktiga Falksläkten från Själland. Hon var gift två gånger. Först med den i östra Skåne betydande stormannen Torkild Nielsen Bing och hade med honom två barn, döttrarna Inger och Pernille. Flickorna dog båda som barn och ungefär samtidigt avled också deras far. Fru Ide gifte om sig med en annan storman: Johan Snakenborg. Även han gick ur tiden ganska kort efter bröllopet, enligt ett rykte ska han ha fallit av sin häst och brutit nacken.

Fru Ide skrev ett omfattande testamente med instruktioner om hur hennes ägodelar skulle fördelas varvid Lunds domkyrka fick stora gåvor.
Fru Ide dog den 15 augusti 1399 och begravdes i sin släkt gravkapell i gråbrödersklostret i Roskilde.

Namnet Gladsax syftar på den borg, Gladsaxehus, där fru Ide bodde. Denna låg i den by som idag heter Gladsax strax norr om Simrishamn. Ruinerna av borgen kan man se strax öster om Gladsax kyrka.