Internationellt Taizémöte i Lund

2011 deltog en broder från Taizé i Frankrike i Taizémötet i Lunds domkyrka. Flera hundra människor möttes för att fira gudstjänst, be och sjunga tillsammans.

Den 16 mars blir det en ny Taizédag i Lunds domkyrka, med böner, möten och musik.

Taizédagen, som är ekumenisk, blir i lite mindre format än mötet 2011. Dagen arrangeras i samarbete mellan bland andra Lunds domkyrkoförsamling, Studentprästerna i Lund, Pingstkyrkan och Katolska studenter – Domino. Taizé är ett kloster i Frankrike som lockas hundratusentals ungdomar varje år. I hela världen firas gudstjänster i Taizéanda.

Under dagen får du möjlighet att möta människor med olika bakgrund, dela tankar och be. Tillsammans sjunger vi Taizésånger. När det mörknar tänder vi ljus som lyser upp Domkyrkan.

Program
15.30 Välkommen! Kort presentation av dagen.
15.45 Bön
16.30 Introduktion till temat Tilltro. Tilltro till på Gud och i vårt dagliga liv. Därefter samtalar vi i grupper.
18.00 Middag – ta med att dela med andra!
19.30 Bön och firande av uppståndelsens ljus. Det finns möjlighet till bikt eller samtal.

Vill du veta mer, kontakta Jan Kjellström, studentpräst, 046 35 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se