Åtta vill bli domprost i Lund

Vid ansökningstidens utgång igår hade åtta personer anmält sig som sökande till tjänsten som domprost i Lund.

– Det är ett intressant startfält. Nu går rekryteringsprocessen vidare med bland annat intervjuer och referenstagning, säger biskop Antje Jackelén som är ordförande i tillsättningsnämnden.

De sökande är:
– Jan-Olof Aggedal, född 1961, teologie doktor, kontraktsprost, kyrkoherde i Lomma församling sedan 2006.
– Kerstin Hesslefors Persson, född 1960, kyrkoherde i Lunds Allhelgonaförsamling sedan 2008.
– Kristian Lillö, född 1959, kontraktsprost, kyrkoherde i Genarps församling sedan 1993.
– Christopher Meakin, född 1957, teologie doktor, chef för Ekumenikenheten på Kyrkokansliet i Uppsala sedan 2008.
– Fredrik Modéus, född 1964, kyrkoherde i Helgeands församling sedan 2000. Tjänstledig sedan 2008 för att doktorera.
– Anders Moqvist, född 1974, kyrkoherde i Varbergs församling sedan 2010.
– Arne Wiig, född 1964, teologie doktor.
– Lars Åstrand, född 1961, domkyrkokaplan i Uppsala sedan 1999, och sedan 2011 dessutom ärkebiskopens adjunkt i Uppsala stift.
Dessutom har en person sökt tjänsten som inte är prästvigd.

Enligt kyrkoordningen ska en befattning som domprost tillsättas av en tillsättningsnämnd. I denna ingår tre ledamöter från stiftsstyrelsen och tre ledamöter från kyrkonämnden i Lunds kyrkliga samfällighet. Biskopen är ordförande.

Domprosten leder verksamheten i Lunds pastorat som bildas den 1 januari 2014. Pastoratet omfattar sju församlingar som finns i Lunds stad och landsbygden direkt norr om staden. Domprosten är också vice ordförande i Domkyrkorådet och har uppdrag på stiftsnivå som vice preses i domkapitlet och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen.

Ambitionen är att tillsättningen ska vara klar i maj.

För mer information
Anders Ploman, stiftsjurist, telefon 046-15 55 10, 0708-81 18 64 (ej mellan kl. 12-15)