Symposium om och i Sankt Olof på Österlen

Den 29 juli – 3 augusti lyfter vi fram S:t Olof som pilgrimsmål historiskt och i nutid. Vill du veta mer om hela veckans program kan du kontakta killan@telia.com eller 0414 23055.

SYMPOSIUM 31 JULI & 1 AUGUSTI – VÄLKOMMEN TILL DJUPDYKNING!!
Båda dagarna inleds med labyrintvandring på kyrkogården kl 8.30 och avslutas med Olofofficium kl 18.30 i kyrkan.

ONSDAGEN DEN 31 JULI

Vandra för livet
Martin Lind, biskop emeritus

Olav den hellige og Nidaros
Arne Bakken, pilegrimsprest i Hamar bispedömme.

Utan pilgrimer stannar kyrkan
Håkan E Wilhelmsson, domprost

Spelar helgon någon roll?
Broder Ingmar Svantesson, munk i Den helige Benedictus kloster.

Visning av arkeologisk utgrävning i S:t Olof
Lars Jönsson och Ulrika Wallebom, arkeologer

Guidad visning av de tre källorna i S:t Olof
Leif Gulldén och medlemmar av S:t Olofs byalag

Altarna i S:t Olofs kyrka – konstruktionen av det ”heliga” under medeltiden
Mattias Karlsson, arkeolog

Gamla vägar och kommunikation i östra Skåne
Lars Persson, kulturgeograf

Byggnad, bilder och bildkonst under medeltiden i S:t Olof
Cecilia Sjölin, universitetslektor i konsthistoria

Moraliteten om Sankte Olof – den absoluta sanningen
Skådespel med Boel Larsson och Thales teater
TORSDAGEN DEN 1 AUGUSTI

Sankt Olof och medeltiden
Lars Jönsson och Ulrika Wallebom, arkeologer

Pilegrimsrörelsen idag i Norge og vision om fremtiden
Arne Bakken, pilegrimsprest i Hamar bispedöme

S:t Olof och hans kult i Skåne
Ebba Knabe, arkeolog

Svensk medeltida predikan på S:t Olofsdagen
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi

Visning av arkeologisk utgrävning i S:t Olof
Lars Jönsson och Ulrika Wallebom, arkeologer

Guidad visning av de tre källorna i S:t Olof
Leif Gulldén och medlemmar av S:t Olofs byalag

Olof – vem var han?
Jan Olofsson, arkeolog

Såld för silver av sitt eget folk – Kristuslikhet hos helgonet Olav
Jonas Ahlner, pilgrim och präst

En bit fläsk, en klick smör och en ungmö – om källkult på Österlen
Lena Alebo, arkeolog, chef för Österlens museum

Himlen under mina fötter
Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds stift

Här finns programmet i pdf för utskrift.

Kostnad och anmälan
Kostnad: 750 kr. Studenter 500 kr. Lunch och kaffe för båda dagarna ingår i priset.
Anmälan sker till sanktolof.symposium@svenskakyrkan.se från 20 mars
Ange följande:
Namn
Postadress
Mejladress
Telefonnummer
Matallergier

När du anmält dig får du en bekräftelse med detaljerat program för dagarna
Vill du ha mer information eller har frågor? Kontakta Killans bönegård, killan@telia.com, 0414 23055

Tips på boende
Vita stenen B&B (4 km väster om S:t Olof), http://vitastenen.se/?page_id=17
STF vandrarhem i Baskemölla (14 km öster om S:t Olof)http://www.bopabaske.se/bopabaske/Valkommen.html
Aurora vandrarhem i Simrishamn (20 km sydost om S:t Olof )http://www.vandrarhemskartan.se/0199463/Aurora_Bed_&_Breakfast

PILGRIM S:T OLOF 800 ÅR arrangeras av Simrishamns pastorat, Killans bönegård, Österlens museum, Glimmingehus, Pilgrimsplats S:t Olof, S:t Olofs byalag, Thales film och teater, Österlenarkelologi och Keko.