Hela världen möts klockan 17

Sydsvenska Dagbladet skriver idag om religionens betydelse bland människor som flyttat hit från andra länder. I den engelskspråkiga gudstjänsten i Lunds domkyrka träffas varje söndag klockan 17 människor från jordens alla hörn för att fira gudstjänst tillsammans.

Ibland händer det att både stolarna och psalmböckerna tar slut. För många är också kyrkkaffet efteråt på Domkyrkoforum ett efterlängtat tillfälle där man får tillfälle att lära känna nya människor och knyta nya vänskapsband.

Vill du veta mer, kontakta gärna Jan Kjellström, präst i Domkyrkoförsamlingen och ansvarig för Domkyrkans engelskspråkiga gudstjänstarbete, 046 35 87 35, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se