Välkommen till påskens gudstjänster

I Domkyrkans gudstjänster följer du påskens berättelse fram till Kristi uppståndelse. Här kan du läsa mer om påsken och se när vi firar gudstjänst.

Från passionstid till uppståndelse
De två sista veckorna innan påsk brukar kallas passionstiden. Femte söndagen i fastan med temat Försonaren inleder Passionstiden och kallas ibland även Passionssöndagen.
Veckan som inleds med Palmsöndagen kallas Stilla veckan. På Palmsöndagen rider Jesus in i Jerusalem. I denna vecka följer vi Jesu väg nära i bön och läsningar. Därför firar vi passionsandakt måndag och tisdag kväll. I år läser vi ur Markusevangeliet. Andakterna är en stund av reflexion och stillhet inför helgen som väntar.

De tre dagarna, från Skärtorsdagens kväll till Påsk, är kyrkoårets allra mest centrala dagar. Då följer vi Jesus och lärjungarna till en sal på övre våningen där han delar bröd och vin med sina vänner, instiftar nattvarden. Därefter går de ut i trädgården Getsemane där Jesus ber och sedan grips. På Långfredagen bär han sitt kors till Golgota kulle där han dör. Han läggs i en klippgrav och i gryningen till den tredje dagen går kvinnorna till graven och finner den tom och möts av budskapet att Jesus uppstått från de döda. Från och med påsknatten firar vi påsk, de femtio glädjerika dagarna.


Gudstjänster i Domkyrkan

Måndag 25 mars kl 18.30 Passionsandakt, Josefin G Andersson, Stefan Ekblad
Tisdag 26 mars kl 18.30 Passionsandakt, Josefin G Andersson, Tomas Willstedt

Långfredagen 11.00 Långfredagsgudstjänst, Veronica Helm Andréasson
Långfredagsvandring, 11.45 från Klosterkyrkan
Vandringen avslutas med Korsandakt, 15.00 Lena Sjöstrand
17.00 Gravläggningsgudstjänst, Lena Sjöstrand

Påskafton 23.30 Påsknattsmässa, biskop Antje Jackelén

Påskdagen 11.00 Högmässa, Håkan E Wilhelmsson
17.00 Holy Communion Service, Jan Kjellström

Annandag påsk 11.00 Högmässa, Lena Sjöstrand