Det finns hopp i nästa pärla

Mats Svensson.

Med Frälsarkransen i din hand kan du pilgrimsvandra var du än befinner dig. I staden, i naturen eller vid köksbordet.

Mats Svensson har sin Frälsarkrans i fickan. Den följer alltid med. Mats är präst i Genarp och har ofta använt Frälsarkransen som ett andligt redskap. Vad betyder en pärla för en 15-årig konfirmand i Genarp? Nu deltar Mats i en utbildningsdag om att pilgrimsvandra utifrån Frälsarkransen.
– Frälsarkransens pärlor är kraftiga nedslag i människors liv. Pärlorna som symboliserar natten, öknen, kärleken och Gud kan fungera som hållpunkter både om du är troende eller inte. Vi kan följa cirkelformen under en dag eller under hela livet. Även om vi befinner oss i en mörk period kommer det alltid en ny ljusare pärla. Det skapar hopp, säger Mats.

Att pilgrimsvandra med Frälsarkransen i sin hand kan vara en spännande utmaning. När du är framme vid dopets pärla är det till exempel lämpligt att i geografin vara framme vid ett vattendrag. Omgivningarna ses med nya ögon genom Frälsarkransens lins. Men pärlan och naturen behöver inte helt följas åt. Du kan vandra var som helst, i staden, i ett litet samhälle eller i ditt eget vardagsrum. Mats har också använt Frälsarkransen i samtal.
– Som kristen ber du många gånger Gud om det du vill ha. Gud ska fixa det. Men jag tror att Gud vet bättre än vi vad det egentligen är vi behöver. Trots att vi är missnöjda från början ger det en ljusning att tänka så. Det handlar om att överlämna sig till Gud.

Frälsarkransen är den moderna pilgrimens redskap på den svåraste av alla resor – den som går inåt. Det är ett redskap som hjälper till att fokusera den andliga längtan under bön och meditation. Pärlorna symboliserar olika aspekter av livet och den kristna tron. Biskop emeritus Martin Lönnebo skapade Frälsarkransen för att hjälpa den jäktade människan i vår tid att närma sig sitt inre liv. Anna Alebo, pilgrimspräst i Lunds stift, har skrivit boken Vandra med Frälsarkransen, som används som utgångspunkt i utbildningsdagarna.

Här kan du se en film på Youtube där Martin Lönnebo berättas hur Frälsarkransen skapades.

Vill du veta mer, kontakta gärna Anna Alebo, anna.alebo@svenskakyrkan.se