Samtal med kultur och gemenskap


Välkommen till ett enkelt samtal kring böcker, film och teater.

Som föregående år anordnar Lunds domkyrkas vänner Sommar-LDV. Vi samlas runt kaffeborden i Domkyrkoforum, på Torget eller vid fint väder på Torgets atriumgård. Där talar vi om en bok vi läst, en film vi sett eller delar med oss av en teaterpjäs vi upplevt.

Du behöver inte föranmäla dig. Sommar-LDV är den 19 juni, 17 juli och 14 augusti kl 15.00.

Kontaktpersoner: Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, Anita Diehl, 046 12 92 34 och Per Gerding 046 12 61 72.