Specialvisningar med kaffe och kaka


Sommaren 2013 erbjuder vi specialvisningar i Domkyrkan och Domkyrkoforum.

Visningarna börjar med en kort guidning i Domkyrkan och därefter är det besök i Domkyrkoforum och kaffeservering. Kaffe med kaka kostar 30 kronor. Visningarna är torsdagen den 20 juni och tisdagen den 6 augusti klockan 14-15.30.

Anmäl dig till diakon Kerstin Nilsson 046 35 87 61 eller
till Svenska kyrkans växel, 046 35 87 00.