Gudstjänst på Domkyrkoplatsen Annandag pingst


Annandag pingst den 20 maj klockan 18.30 firar vi friluftsgudstjänst på Domkyrkoplatsen.

I gudstjänsten medverkar Kristian Lillö, predikant, Lena Sjöstrand, celebrant, musikerna Stefan Ekblad och Kerstin Larsson samt diakoner och gudstjänstvärdar från Torna kontrakt.

Domkyrkoforum är öppet till 18.30.
Diakoni i Lund presenterar sitt arbete 16-18.30.

Välkommen!