Sara walks for peace


Meet Sara Neytemansis, artist and pilgrim, walking for peace.

– Why are we here? What is our role as human beings? These fundamental questions are part of Nuytemans’ research. We live in a world in which financial, technological, social or whatever kind of achievement is more important than the ’conservation’ of nature. We are clearly missing out on something, somewhere – and, in my opinion, that something is the dimension of our inner self and consciousness.

– Varför är vi här? Vilken är vår roll som människor? Dessa grundläggande frågor tillhör mitt utforskande arbete. Vi lever i en värld där prestationer av alla slag, såsom ekonomisk, teknisk, eller social, är viktigare än ”bevarande” av naturen. Vi går helt klart miste om något, någonstans – och enligt min mening, är det vi förlorar kontakten med vårt inre jag och en djupare dimension av medvetande.