Utställning om pilgrimer bland vulkaner

Den 3-13 juni visas utställningen Pilgrim i vulkanernas landskap på Väggen i Domkyrkoforum. Pilgrimen och fotografen Anne Ekberg visar bilder från vandringar på Gran Canaria vintern 2013.

Människor har i alla tider sökt sina heliga platser. Ibland har vägen blivit ett mål i sig, själva sökandet har varit en källa till andlighet och renande. Pilgrimsleder har alltid korsat världen på samma sätt som flyttfåglarnas luftvägar, oberoende av bekvämlighet eller avstånd. Tiden att nå fram till målet saknar betydelse; kort eller långt, en pilgrim vandrar i nuet med sina sinnen öppna för vägens skönhet och mystik.

För mer information
Anna Alebo, pilgrimspräst, anna.alebo@svenskakyrkan.se