Sommarnumret av Finn


Nu har sommar-numret av Domkyrkoförsamlingens tidning Finn kommit. Du kan hämta din tidning i Domkyrkan, i Domkyrkoforum, på turistbyrån i Lund och på olika hotell i staden.

Du kan även läsa tidningen här.