Antal besök i Domkyrkan

I dagens Sydsvenskan riktas kritik mot metoden som Domkyrkan använder för att uppskatta antalet besök under ett år. Här tydliggör vi hur vi räknar.

Varje år sammanställer Tillväxtverket en lista över antalet besök vid ett antal olika besöksmål i Sverige. I topp på denna lista kommer besöksmål som Liseberg, Folkets Park i Malmö, flera Stockholmsmuseer och Sälens skidanläggningar. På denna lista kommer Lunds domkyrka långt ned, inte på tredje plats som Sydsvenskan påstår i dagens artikel. Det är Lunds kommun, som genom sin turistbyrå, rapporterar in denna statistik. När vi i mitten av 00-talet fick denna förfrågan arbetade flera medarbetare fram den modell för att uppskatta antalet besök som vi därefter har använt.

Vi vet att det varje år görs mellan 80 000 och 90 000 gudstjänstbesök i Domkyrkan. Vid alla gudstjänster räknar vi gudstjänstdeltagarna manuellt. Därtill vet vi att vi varje år köper in ca 150 000 julgransljus, ljus vars enda användning är i Domkyrkans ljusbärare. Genom löpande observationer i Domkyrkan (naturligtvis under hela året) gör ett antagande att det inte är fler än 1 av 5 besökare i Domkyrkan som tänder ett ljus i någon av ljusbärarna. Och för att då ha en viss marginal har vi landat i att till Turistbyrån ange siffran 700 000 besök. Vi talar om besök – inte besökare. Det innebär naturligtvis att samma individ kan stå för flera besök.

Elektroniska räknare har varit på tal för något år sedan och det fanns offerter framtagna till Domkyrkorådet (inte kyrkofullmäktige som Sydsvenskan skriver). Då valde vi dock att inte gå vidare med någon leverantör, det fanns både antikvariska och byggnadstekniska synpunkter men även synpunkter kring själva affärsupplägget som flera leverantörer föreslog. Vi har inget principiellt motstånd mot elektroniska räknare men har under den senaste åren, och för den närmaste tiden framöver, valt att prioritera projekt som ny ljudanläggning, rullstolslift till kryptan, totalmätning av Domkyrkan och arbete med en ny vård- och underhållsplan med syfte att göra kyrkan mer tillgänglig och för att säkerställa att Lunds domkyrka lever kvar i minst 900 år till.

För Domkyrkan finns mycket annat som är mer betydelsefullt än besökssiffror. Det märks bl.a. i att vi inte marknadsför Domkyrkan som ett turistmål via riktade annonser etc. Det långt mer betydelsefulla är att i snart 900 år har människor sökt sig till Domkyrkan för att få en tolkningsram till sina liv, fira livets stora fester, för gudsmöten och för gemenskap med andra människor. Domkyrkan är först och främst ett andligt rum och det är något vi vill att Domkyrkans alla besökare ska få uppleva och erfara. Välkommen du också!