Var med och påverka i kyrkovalet


Den 15 september är det kyrkoval. Alla medlemmar som senast på valdagen fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Att gå och rösta på dem som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på Svenska kyrkans nationella nivå är en unik möjlighet för dig att uttrycka din åsikt. På valdagen röstar du i den lokal som anges på röstkortet. Du kan också förhandsrösta. Då ska du också ta med dig ditt röstkort.

Förhandsrösta i Lunds domkyrkoförsamling
I Domkyrkoforum är du välkommen att förhandsrösta följande dagar:
• Måndag 2 september kl 9-14.
• Tisdag 3 september kl 9-14 och 17-20.
• Onsdag 4 september kl 9-14 och 17-20.
• Torsdag 5 september kl 9-14 och 17-20.
• Fredag 6 september kl 9-14.
• Lördag 7 september kl 9-12 och 12-14.
• Måndag 9 september kl 9-14 och 17-20.
• Tisdag 10 september kl 9-14 och 17-20.
• Onsdag 11 september kl 9-14.

Tre val
Du röstar i tre val: lokalt till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat, regionalt till stiftsfullmäktige i Lunds stift och nationellt till kyrkomötet. Skillnaden i kyrkovalet 2013 är att du inte längre röstar till din församlings kyrkoråd den 15 september. Istället röstar till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat, eftersom de sju församlingarna i Lunds stad (Helgeands, Lunds Allhelgona, Lunds domkyrko, Lunds östra stads, Norra Nöbbelövs, S:t Peters klosters och Torns församlingar) från och med den 1 januari 2014 i samverkar i Lunds pastorat. Liksom tidigare är det respektive församlings uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Kyrkofullmäktige
Pastoratets kyrkofullmäktige kommer att vara den instans där man beslutar om större ärenden. Du har möjlighet att den 15 september lägga din röst på den nomineringsgrupp eller den person som du vill ska företräda dig i kyrkofullmäktige.

Församlingsråd
Förutom kyrkofullmäktige kommer det i varje församling att finnas en styrelse i form av ett församlingsråd. Det är kyrkofullmäktige som väljer ledamöter och ersättare i församlingsråden i december men du har möjlighet att påverka sammansättningen genom att nominera kandidater. Det kan du göra den 17 november.

Nomineringsmöte till församlingsråden 17 november
Söndagen den 17 november är det nomineringsmöte i församlingen där du bor. Information om hur du gör för att nominera kandidater och detaljer om tid och plats för mötet kommer att lämnas i anslutning till kyrkovalet samt på särskilt informationsmöte i din församling den 10 november.

Möt nomineringsgrupperna till kyrkofullmäktige
Samtliga sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Lunds pastorat har fått svara på fyra frågor. Här kan du läsa deras svar.

Information
Har du frågor, kontakta gärna Anette Zetterberg, expeditionsansvarig för Domkyrkoförsamlingens, anette.zetterberg@svenskakyrkan.se, 046 35 87 42.
Du också läsa mer om kyrkovalet på svenskakyrkan.se/kyrkoval