Skapa ett hav i Lund


Hav är tema under Kulturnattens kreativa verkstad för barn och andra unga.

Vi arbetar i olika material och formar allt vad som kan tänkas höra till: Fiskar, snäckor, vågor, droppar och strand… Vi skapar ett eget hav mitt i Lund.

Verkstaden är gratis. Du behöver inte anmäla dig.

Tid
21 september 15-20.30.

Plats
Finn-rummet i Domkyrkoforum.

Information
Maria Johnsson, 046 35 87 34, maria.johnsson@svenskakyrkan.se