Hela studenten


Studentprästerna i Lund inbjuder i samarbete med Studenthälsan, Allmänna studievägledningen och Studieverkstaden vid Lunds universitet till fem träffar under höstterminen kring självkänsla, stress och studier.

Deltagarna bildar en sammanhållen grupp som möts vid fem tillfällen för att lyssna och samtala. Hela studenten vänder sig till alla studenter, nya som äldre och max antal för gruppen är tolv personer.

7 november Vem är jag – gemensam introduktion
14 november Självkänsla –Ulrika Linse Strömland och Åsa Probert,  Studenthälsan
21 november Min väg – Malin Bang Bettini och Anna Selfvén, Allmänna studievägledningen
28 november  Stress och press – Torbjörn Ram och Carola Störbäck, Studentprästerna
5 december Jag och mina studier – Elisabet Wilhemsson, Studieverkstaden

Plats
Finn-rummet, Domkyrkoforum, vid Domkyrkan

Tid
15.00-17.00 med möjlighet till förlängt samtal till 17.30

Kostnad
100 kr, inkluderar fika och loggbok med penna

Anmälan
senast 18 oktober till studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se