Retreat för studenter på Killans bönegård på Österlen

Den 18-20 oktober 2013 arrangerar studentprästerna en retreat på Killans bönegård på Österlen. Välkommen till några dagar i tystnad, bön och egna tankar.

Killans bönegård ligger helt nära den medeltida kyrkan i Östra Vemmerlöv och var en gång byns prästgård. Nu är gården en plats för bön, retreater och stilla dagar med fördjupning och reflektion. Retreater är dagar vi ger oss själva och Gud. Vi får tillfälle att lyssna snarare än att tala. Den gemensamma tystnaden ger en djup gemenskap bortom orden.

Anmäl dig senast 14 oktober 2013.
Kostnad: 350 kr.

Mer information får du av prästerna Jan Kjellström, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se och Josefin G Andersson, josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se

Välkommen!