Domprosten får Elna Bengtssons Pris

håkan_elna_bengtssons_pris_webb
Domprost Håkan E Wilhelmsson har tilldelats Elna Bengtssons Pris för sina insatser i förverkligandet av Domkyrkoforum och Domkyrkoplatsen och för sitt arbete med att bevara och utveckla Domkyrkan.

Håkan E Wilhelmsson har spelat en viktig roll i den tio år långa processen, som har resulterat i ett vackert och välbalanserat möte mellan ny och gammal arkitektur.

Domprosten har också varit med och startat Zettervallsinstitutet, ett forum för tankeutbyte, möten, utbildning och forskning i frågor kring kyrkorum och kyrkobyggnader.

Elna Bengtssons Pris delades ut vid ett seminarium i Lunds Universitetshus fredagen den 18 oktober. Prisutdelare var före detta universitetskansler Carl-Gustaf Andrén.

Kommitténs motivering är att priset går till domprosten Håkan E. Wilhelmsson Lund ”för hans engagerade, tålmodiga och inspirerande insats i genomförandet av Domkyrkoforum och omdaningen av domkyrkans omgivningar”.

håkan_pris_webb

Med anledning av 100-årsminnet av Elna Bengtsson födelse delar nämnden sedan 1986 ut en utmärkelse benämnd Elna Bengtssons Pris för framstående gärningar inom fondens verksamhetsområde.

Elna Bengtsson var Sveriges första kvinnliga filosofie doktor vid Lunds universitet. Hon har testamentariskt förordnat att hennes efterlämnade förmögenhet ska bilda en fond, vars ”ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning, som är ägnad att vidga kunskaperna för möjligheterna att behålla och utnyttja kulturhistoriskt värdefulla och intressanta byggnader och stadsmiljöer”.