Kerstin Hesslefors Persson ny domprost. Fredrik Modéus ny församlingsherde.

Den 1 januari 2014 får Svenska kyrkan i Lund en ny organisation. Den nya domprosten Kerstin Hesslefors Persson ansvarar från årsskiftet för alla sju församlingar i staden. I Domkyrkoförsamlingen kommer Fredrik Modéus att arbeta som församlingsherde.

kerstin_domkyrkan_gråram
Kerstin Hesslefors Persson.

Kerstin Hesslefors Persson blir domprost i Lund från den 1 januari 2014. Den 12 januari välkomnas hon i Domkyrkans högmässa. Den avgående domprosten Håkan E Wilhelmsson avskedspredikade Annandag jul, den 26 december.

fredrik
Fredrik Modéus.

Med det breddade ansvar som domprosten får efter årsskiftet har ett antal församlingsherdar utsetts som ska verka i stadens olika församlingar. För Domkyrkoförsamlingens del är det Fredrik Modéus, tidigare kyrkoherde i Helgeands församling och de senaste åren tjänstledig för att doktorera, som har fått tjänsten som församlingsherde.

Vi hälsar Kerstin och Fredrik varmt välkomna!