Gemenskap runt bordet om humor, egoism och tolerans

gemenskap_runt_bordet_vt14

Tre gånger under våren samlas alla som vill fira en annorlunda gudstjänst runt ett dukat bord vid ljusgloben i Domkyrkans södra sidoskepp.

Gudstjänsten Gemenskap runt bordet arrangeras i samarbete med Diakonicentralen tre tisdagar klockan 18.30-20.00. Vi äter en smörgås och dricker kaffe samtidigt som vi lyssnar till orgelmusik. Efter måltiden samtalar vi om ett särskilt tema. Den sista halvtimmen firar vi nattvardsmässa. Måltiden, samtalet och mässan sker vid samma bord. Vi tar del av varandras tankar och erfarenheter och i mässans enkla och nära språk möter vi det gudomliga.

Teman våren 2014
4 februari Egoism
4 mars Tolerans
1 april Humor

Information
Maria Leijman, diakon, 046 35 87 46, Veronica Helm Andréasson, präst, 046 35 87 44, Mats Jirefalk, diakon, 046 35 87 70.