Betlehem, Rotterdam, kungar och profeter

flickor
Under vårens träffar med Lunds domkyrkas vänner får veta mer om Betlehem och Rotterdam och möta kungar och profeter.

Lunds domkyrkas vänner, LDV, är en ideell förening som vill stödja verksamheten i Lunds domkyrka. Alla, medlemmar såväl som icke-medlemmar, är välkomna till föreläsningarna som sker i samarbete med Sensus.

Vårens sammankomster
8 februari kl 10.45. Med Betlehemsbarnen bakom muren, Lars Micael Adrian, redaktör för Jerusalemsföreningens tidskrift.

26 april kl 10.45 Sjömanspräst i Rotterdam, världens största hamn, tidigare kyrkoherde Anders Blomstrand.
Båda föredragen är i Laurentiisalen i Domkyrkoforum och inleds med kaffe.

Öppna föreläsningar
Domare, kungar och profeter
Vi möter några av Gamla testamentets stora gestalter: Vad berättas om dem? Vad tror de om Gud och om livet? Har de ett budskap till oss och vår tid?
Torsdagarna den 6 och 20 februari och 6 och 20 mars 2014 kl 10-12 i Laurentiisalen.

Veronica Helm Andreasson
Ledare
Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen. Har du frågor, kontakta gärna Veronica, 046 35 87 44.
Alla är välkomna. Ingen föranmälan behövs.