Tyst dag i Domkyrkan

himmel_vår
Torsdagen den 10 april 2014 är en tyst dag i Domkyrkan. Allt som sker i rummet sker i tystnad.

Domkyrkan blir på ett speciellt sätt en reservoar av tystnad mitt i staden. Under hela dagen använder vi rösten endast vid gudstjänsterna. Övrig tid värnar vi tystnaden och stillheten i rummet.

Ibland behöver vi stänga av bruset, alla impulser och intryck som når oss från den yttre världen, göra oss öppna och lyssnande på en annan våglängd. Domkyrkan skyddar oss och skapar en rymd över vår längtan. En stund i Domkyrkan denna dag är en övning i vila och väntan. Välkommen in till en oas av stillhet för att vila, tänka och be.

I veckan efter den 10 april börjar Stilla veckan då vi följer Jesus på hans väg till korset, döden och den öppna graven. Den tysta dagen vill också ge oss möjlighet att rikta in oss mot denna vandring.

Tider för den tysta dagen
Domkyrkan är öppen 8.00-19.30. Vi firar gudstjänst vid fyra tillfällen under dagen. 8.00 laudes, 9.00 pilgrimsbön, 12.00 middagsmässa 0ch 18.30 Taizéinspirerad mässa.

 

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se