Träffa Jätten Finn på sportlovet

Jätten Finn

Under sportlovet, den 17-19 februari, kan du höra sagan om Jätten Finn i Domkyrkans krypta.

Måndag till onsdag blir det öppna barnvisningar kl 11.15-12.00. Vi går runt i Domkyrkan, berättar den spännande historien om Jätten Finn och hör det medeltida uret spela. Du behöver inte föranmäla dig. Start vid Domkyrkans informationsdisk. Välkommen!

Information
Anita Larsson, 046 35 88 77, anita.larsson2@svenskakyrkan.se