Vår-numret av Finn är här

DocHdl1OnDC1HPM01tmpTarget
Nu har vår-numret av Domkyrkans tidning Finn kommit. Du kan hämta en tidning gratis i Domkyrkan eller Domkyrkoforum.

Vi lägger även ut tidningen på Lunds turistbyrå och i stadens hotell.

Här finns Finn att läsa i pdf.