Studentpräst i Lund?

Svenska kyrkan i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, söker en vikarierande studentpräst under tiden 2014-04-01–12-31. Ref nr: 3/2014.  Studentprästerna är en ekumenisk verksamhet som riktar sig till Lunds universitets studenter och anställda. Arbetslaget består av tre präster (på två tjänster) från Svenska kyrkan och en pastor och en diakon från Equmeniakyrkan.

Studentprästerna finns till för samtal, enskilt eller i grupp. Varje söndag under terminstid firar vi en temagudstjänst, Söndagskväll i kryptan, samt ytterligare gudstjänster under veckan. Krisarbete sker i samverkan med Studenthälsan samt universitetets studievägledare och kuratorer. Vi för samtal med studenter på nationer och i organisationer kring tro, människovärde, andlighet, etik etc.

Vi söker dig som

  • vill fungera som samordnare för studentprästverksamheten
  • är öppen och inriktad på dialog
  • värderar ekumeniskt samarbete
  • har kunskaper i och erfarenhet av själavårdande samtal samt
  • har god social kompetens och förmåga att nätverka och möta människor i   universitetsmiljön.

Tillträde 1 april 2014

 

Upplysningar lämnas av
Församlingsherde Fredrik Modéus, tel 046-35 87 61 / 0708-24 06 44
Studentpräst Josefin Gustafsson Andersson, tel 046-35 87 47 / 0768-99 12 95
Studentpräst Jan Kjellström, tel 046-35 87 35 / 0705-58 77 68

Ansökan med löneanspråk, märkt med ref.nr, skall vara Svenska kyrkan i Lund, Kyrkoförvaltningen, Box 1096, 221 04 Lund eller lundspastorat@svenskakyrkan.se tillhanda senast 2014-02-10.