Klockspelet klingar Måne och sol

Just nu spelar Domkyrkans klockspel Britt G. Hallqvists psalm Måne och sol, en lovpsalm från 1974.

Psalmen sjungs ofta i gudstjänster med inriktning på barn och ungdomar samt vid dop.  Melodin är skriven av den norske kompositören Egil Hovland 1974 och är komponerad till just denna text. Klockspelet klingar klockan 9 och 15 varje dag. Måne och sol spelas fram till den 4 mars, då den ersätts av Se, vi går upp till Jerusalem.

Information
Stefan Ekblad, biträdande domkyrkoorganist, 046 35 88 83, stefan.ekblad@svenskakyrkan.se