Medmänsklighet i Nattkyrkan

april 2010 435
Medmänsklighet är temat i Nattkyrkan i Lunds domkyrka den 14 mars 2014.

Gäster är Sånggruppen Volare under ledning av Gösta Petersen, Internationella studentkören samt Per Lundahl.

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap. Tid: 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30. Välkommen!

Information
Maria Leijman, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se