Fantastisk musik i storslagna rum

Vi behöver rum för bön och sång, de yttre och de inre rummen – anrop i vår tid. Under rubriken Oratorium 2014 samlar Svenska kyrkan i Lund några av verken som lämpar sig att framföras i Domkyrkan eller Allhelgonakyrkan, Lunds större kyrkoforum.

www.oratorium.se hittar du information om aktuella konserter.

PROGRAM MARS-APRIL

Allhelgonakyrkan
Söndag 16 mars kl 17.00
Monolog II av H. Theorin
O Domina Nostra av H. M. Górecki
Son of God Mass av J. Whitbourn
Sabina Zweiacker , sopran
Per Bäcker, saxofon
Alexander Lundberg, orgel
Helgonakören
Johan-Magnus Sjöberg, dirigent

Söndag 13 april kl 17.00
Mattäus-passionen av Johann Sebastiani
Kristina Hellgren, sopran
Johan Linderoth, evangelist
Peter Sjunnesson, Jesus
Johan Bogren, Pilatus
Allhelgona Motettkör
Barockorkester
Johan-Magnus Sjöberg, dirigent

Söndag 11 maj kl 17.00
Musik av J. Tavener och H. M. Górecki
Mattias Rodrik, cello
Motettkören
Johan-Magnus Sjöberg, dirigent/organist

Domkyrkan
Lördagen 24 maj kl 17.00
W. A. Mozart
Vesperae solennes de confessore
Exultate Jubilate
Solister
Camerata Lyckensis
Katedralkören
Dirigent, Stefan Ekblad

Alla Oratoriumkonserter har fritt inträde och är öppna för alla som gillar fantastisk musik i storslagna rum.