Katolsk kardinal och biskop Antje Jackelén möts i samtal

Jungfru Maria
I år är det 25 år sedan påven Johannes Paulus II besökte Norden. Med anledning av detta jubileum hålls ett öppet samtal mellan tillträdande ärkebiskop Antje Jackelén och kardinal Kurt Koch som är president för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet i Rom. Samtalet äger rum i Lunds domkyrka på lördag, den 22 mars, kl 17.00.

Temat för samtalet är Den kristna trons relevans i ett sekulärt samhälle och moderator är radiojournalisten Elin Iskra.

Direkt efter samtalet firas en luthersk-katolsk högtidsvesper i Domkyrkan. Deltar gör samtliga katolska biskopar i Norden samt kardinal Koch. Från Svenska kyrkan medverkar – förutom biskop Antje – bland andra hennes företrädare i Lunds stift, biskop Christina Odenberg.
– Det är med stor glädje vi gör det här tillsammans med Katolska kyrkan. Vi har många gemensamma utmaningar och kan knyta an till ett gott ekumeniskt arbete, säger biskop Antje Jackelén.

Samtalet och gudstjänsten sker i samverkan mellan Lunds domkyrkoförsamling och den katolska församlingen Sankt Thomas av Aquino i Lund.
Alla är välkomna till samtal och vesper!

Bakgrund
Påvens Nordenbesök för 25 år sedan hade temat ”Förkunna evangelium för hela skapelsen”. Hans ärende var att besöka de katolska församlingarna och att knyta ekumeniska vänskapsband med alla kristna i Norden. Under sin elva dagar långa turné höll Johannes Paulus II 39 anföranden i olika sammanhang, däribland i Uppsala domkyrka. Det var då ärkebiskop Bertil Werkström hälsade påven som sin personlige vän med de ofta citerade orden: ”I dag har Petrus kommit till oss, och hans namn är Johannes Paulus”.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, telefon 046 35 88 81, 0705 20 10 47
Anders Piltz, biskopsvikarie för gudstjänstlivet, Stockholms katolska stift, telefon 046 13 87 17