Guldet dämpas

Äppelblom
Med femte söndagen i fastan som vi i år firar den 6 april går vi in i passionstiden, de två sista veckorna före påsk.

Nu förskjuts fokus i texterna till Kristi kärlek och försoningsgärning.
Kristus är Försonaren. Det är också tema för denna söndag. I kyrkorummet märks det att vi närmar oss långfredag och påsk genom att en passionsduk hängs för altarskåpet så att guldet dämpas. Den liturgiska färgen är grå och antependiet, det stora tyget på högaltaret, tas bort så att den nakna stenen framträder.

I passionstiden bjuder vi i Domkyrkan även in till en dag av tystnad. I år är torsdagen den 10 april den dag då vi på ett särskilt sätt bereder plats för stillhet och tystnad i rummet. Rösterna används endast i gudstjänsterna.

Gud, av din kärlek lever vi.
Omslut oss med barmhärtighet
och hjälp oss att att emot din nåd.