Kan Guds existens bevisas matematiskt?

gudsbevis

Thore Husfeldt, professor i datavetenskap vid Lunds universitet, är gäst i Söndagskväll i kryptan den 6 april.

Thore Husfeldt ska tala om gudsbevis. Kan man egentligen vetenskapligt bevisa Guds existens?

Söndagskväll i kryptan är en nattvardsgudstjänst i Lunds domkyrka som firas under terminstid, höst och vår. Tid 19.00. Välkommen!

Information
Jan Kjellström, studentpräst, 04635 87 37 , jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se