Nattkyrka med glädje med dans

dansa

Glädje är temat för Nattkyrkan den 11 april. Domkyrkan fylls av dansare och av musik.

Gäster är Kulturskolans dansare, Marcus Nylander på orgel, Per Lundahl på gitarr och Helgeands gospelkör under ledning av Anna Burenius och David Henningsson.

Nattkyrkan är en mötesplats i Lunds domkyrka för stillhet, reflektion, enskilda samtal, fika, andakt och gemenskap. Tid: 21.00 till 24.00. Vi firar en enkel mässa cirka 22.30. Välkommen!

domkyrkan_rosa

 

Information
Maria Leijman, 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se