Den heliga Valborg

Valborgsmässoafton i studentstäderna Lund och Uppsala firas med besked. Ofta inleds dagen med sillfrukost, såsom på Krafts torg här i Lund idag. Körsång och mösspåtagning hör också till de stående inslagen i firandet. Egentligen firar man ju vårens ankomst och inledningen på sommarhalvåret. Dagen heter Valborgsmässoafton eftersom den firas på aftonen före den dag som heter Valborg, dvs 1 maj. Även om dena tradition går tillbaka till medeltiden kom namnet Valborg inte in i den svenska almanackan förrän 1901.
Valborg (eg. Walpurgis) var en engelska prinsessa, född omkr. 710.Hon kallades till Tyskland av ärkebiskopen av Mainz, Bonifatius. Detta för att hon skulle hjälpa till att kristna tyskarna. Hon blev så småningom abedissa i Heidenheims nunnekloster, där hon avled 779. Hon helgonförklarades 870.