Har den fattige något val?

gatubild3

Den 12 maj är alla intresserade välkomna till ett informationsseminarium om hur fattigdom och arbetslöshet inom EU visar sig i det svenska samhället. Hur ska vi förhålla oss till detta och vad är det som gäller?

Det blir möjlighet till frågor och samtal.

Tid
Måndagen den 12 maj 2014 kl 13.00–16-30

Plats
Domkyrkoforum i Lund (ligger i anslutning till Domkyrkan och granne med bokhandeln Arken)

Syftet med informationsmötet är att lyfta frågan i ett offentligt rum i Lund för att ge information om EU-migranternas situation i allmänhet och kanske i Lund i synnerhet. På vilket sätt utmanar dessa människor kommunens invånare och beslutsfattare? I Informationsmötet vill ge ge lundabor och berörda beslutsfattare en möjlighet att samtala och ställa frågor om dessa nya ”lundabor”, den nya gatubild de bidragit till och hur dessa människor bäst kan bli hjälpta.

Innehåll
• Presentera några korta bilder och professionell information om EU-migranternas livsvillkor hemma och här i Lund
• EU-migranternas rättigheter respektive skyldigheter
• EU-migranternas möjligheter till utkomst och försörjning
• EU-migranternasmöjligheter till hjälp och stöd
• Vilka möjligheter det finns att förändra deras situation ur ett kortsiktigt, men framför allt ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Medverkande
Journalist Cecilia Nebel, Sydsvenska Dagbladet, jurist Fabrizio Vittoria, Crossroads Göteborg och handläggare Kristoffer Bogdanowicz, Arbetsförmedlingen Bryggan i Malmö

Programpunkter
• Inledande musik av några EU-migranter
• Bilder från ett besök I Rumänien,Cecilia Nebel
• Frågor
• EU-migranternas situation utifrån ett EU-perspektiv,Fabrizio Vittoria
• Frågor
• Fika
• EU-migranternas möjligheter i det svenska samhället, Kristoffer Bogdanowicz
• Frågor
• Avslutande panelsamtal samtal

Information
Mats Högelius, diakoniföreståndare, Diakonicentralen i Lund, 046 35 87 60, mats.hogelius@svenskakyrkan.se

Arrangörer
Svenska kyrkan i Lund, Diakonicentralen i Lund, Sensus och Lunds kristna råd