Koralkören framför Anna Rydsteds diktsvit Kore

flicka_hav_ljusare

Under 2013 har Domkyrkans koralkör arbetat med Ulrika Emanuelssons tonsättning av Anna Rydstedts postumt utgivna diktsvit Kore. Den 14 juni 2014 kl 18.00 framförs verket i sin helhet i Domkyrkan.

Det är fri entré. Välkommen!

2013 var det 60 år sedan Anna Rydstedt debuterade med diktsamlingen Bannlyst prästinna. Den 4 juli 2014 är det 20 år sedan Anna Rydstedt dog i sitt barndomshem på Öland.

Delar av Kore har framförts i Lunds domkyrka under 2013. Recitationen av dikterna har mer och mer övergått i musik som vuxit fram succesivt.  I samband med högtidlighållandet av Rydstedts dödsdag framför Koralkören Kore även på Öland. Arbetet med Kore har skett i samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet.


Det går en väg genom död till liv

Med bilder från den grekiska myten om Persefone berättar diktaren
Anna Rydstedt om denna väg.
Flickan Kore lever mellan den mörka underjorden och den ljusa
sommaren, i dikten beskriven genom det öländska landskapets
fauna. Flickan kan inte bara stanna i det ljusa. Hennes väg till mognad
leder henne också genom mörkret, döden och kärleken.

Vår livsvandring innehåller mörker och död.
Ibland måste vi släppa taget om det säkra och lätta. Som vetekornet
falla i jorden för att växa och mogna.

När berättelsen om Kores väg framförs i en kyrka, inför ett
altare, ställs den bredvid berättelsen om Kristus.
Han vars väg går genom död till liv, för vår skull. För att ingen
längre ska behöva vandra den vägen ensam.
Gud själv faller som vetekornet i jorden.
Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se