Specialvisningar om korstolar och epitafier i sommar

anita_madelieneAnita Larsson och Madeleine Larsson är guider i Domkyrkan.

När vi kommer in i Domkyrkan befinner vi oss i ett rum där Gud talar till oss. Men också där människor talar till människor genom tiden.

Med start den 23 juni erbjuds dagliga visningar i Lunds domkyrka. Sommarvisningarna slutar den 31 augusti. I år har barnvisningarna som tema Riddare och ädelt folk. De barn som vill får gärna komma utklädda.

Varje år har det också erbjudits speciella temavisningar för fördjupning. I år är det korstolarna och epitafierna som lyfts fram. Domkyrkoguide Anita Larsson och Madeleine Larsson, guide i Domkyrkan sedan många år och gymnasielärare i historia och latin, bjuder på sin kunskap.

– Korstolarna finns i högkoret och är från 1360-70 talet. Stolarna som är i skånsk ek, är översållade med bilder på människor och mytologiska djur. I sommar får besökare se mer av Fågel Fenix, Den gröne mannen och Enhörningen säger Anita Larsson.

– Domkyrkans epitafier, som finns på flera ställen i kyrkan, kan förenklat beskrivas som minnestavlor över enskilda personer eller familjer. De flesta har text på latin som under lång tid var kyrkans, vetenskapens och maktens språk. Genom ordval och vilken glosa de har valt, skymtar vi vad som var viktigt i 1500- eller 1600-talets föreställningsvärd. Vi kommer nära människorna, säger Madeleine Larsson.

Tid
Temavisningarna startar i Domkyrkan. Korstolar: 24 juni kl 10.00-10.45, 3 juli kl 16.00-16.45, 11 augusti kl 16.00-16.45 och 29 augusti kl 10.00-1045. Epitafier: 26 juni kl 16.00-16.45, 30 juni kl 10.00-10.45, 8 juli kl 16.00-16.45 och 18 juli kl 10.00-10.45.

Information
Domkyrkoguide Anita Larsson, 046 35 88 77, anita.larsson2@svenskakyrkan.se.