Var med och ta emot Lunds stifts nye biskop Johan Tyrberg

johan_tyrberg_webb

Den 30 augusti mottas Johan Tyrberg som biskop i Lunds stift. Välkommen att delta vid den högtidliga gudstjänsten i domkyrkan och det efterföljande minglet i Domkyrkoforum.

Johan Tyrberg blir stiftets 69:e biskop. Han vigs till biskop i Uppsala domkyrka den 24 augusti. Helgen efter, den 30 augusti  tas han emot här i Lund vid en högtidlig gudstjänst i domkyrkan kl 15.00. Efter gudstjänsten serveras förfriskningar och tilltugg i Domkyrkoforum.

Mottagningen av biskop Johan är öppen och alla hälsas varmt välkomna att delta.

Johan Tyrberg arbetar i dag som kyrkoherde i Karlshamn och är kontraktsprost för Listers och Bräkne kontrakt. Han valdes till biskop den 1 april 2014.

Han predikar första gången som biskop vid högmässan i domkyrkan söndagen den 31 augusti.

Läs mer på Lunds stifts webbplats.